f >aa a m J Heemschut j.4* Heemschut Heemschut Heemschut lv V* Heemschut Heemschut Enkele nummers uit de jaargang 2009 van Heemschut. Tijdschrift Zes keer per jaar krijgen de leden van de vereni ging het tijdschrift Heemschut. In 2009 werd de samenwerking tussen de Federatie Industrieel Erfgoed (FIEN) en Heemschut opnieuw gecon tinueerd. In het april, augustus en december nummer verscheen het 8-pagina's tellende kleurenkatern, dat inhoudelijk wordt verzorgd door FIEN. Een speciaal ingestelde klankbordgroep kijkt twee keer per jaar naar het tijdschrift, waarbij suggesties ter verbetering worden gerapporteerd aan redactie, directie en bestuur. Uit opmer kingen van relaties en contacten blijkt dat de waardering voor het tijschrift groot is en er sprake is van een toenemend lezerspubliek, ook onder gemeenten. Website In maart 2009 ging na een periode van voor bereiding de nieuwe website van Heemschut de lucht in. Het ontwerp werd gemaakt door Studio Letterman, de bouw verzorgd door Taco Zwaans- wijk van Interactive Affairs. Een belangrijke vernieuwing is dat commis sies dossiers aanleveren aan de webmaster, die deze bewerkt en online zet. Hiermee ontstaat enerzijds eenheid in de berichtgeving, voor de bezoeker is bovendien op eenvoudige wijze met een paar klikken te zien waar sprake is van bedreigd erfgoed. Ook werden in 2009 maar liefst 21 nieuwsberichten online gezet. Als webmaster is Trudie de Vries aangesteld om de site te vullen en te beheren. Eind 2009 stonden meer dan 70 dossiers online. De overige pagina's van de website bevatten uitleg over de vereniging, het tijdschrift, educatie, de agenda met erfgoedexcursies en de webwinkel. Via Doe Mee kunnen belangstellenden zich opgeven als lid of aanmelden om actief te worden binnen de vereniging. Met de vernieuwde website ging ook de nieuwe digitale nieuwsbrief van start. Deze werd verzonden op 2 april, 12 mei, 17 juni, 6 oktober. Een groeiend aantal mensen abon neert zich op deze gratis nieuwsbrief. De nieuwe website van Heemschut. D SS2H ■SI ■■■RflIÏIMhRSHB A A A /a/ *Aa A A A 0- A 32 Heemschut Jaarverslag 2009 Jtvgsng 86 Februari J009 BESCHERMT CULTUURMONUMENTEN Javjan,861AugustusJ009 Industiu in Hcemvchul Sloop ilfciqt in Ajrrfcnlwrfj rgang 86 Oktober ?0O9 BESCHERMT CULTUURMONUMENTEN J»ar9,ng 86 Of-mber 2009 Themanumme Home Contact Nieuwsbrief Sa A English Educatie Doc mee Bedreigd erfgoed Agenda Tijdschrift Vereniging fRFÖOED VtfcEttiOINS Commissie Amsterdam Samenstelling Contact B OvenrirJiPskawr» Amsterdam Actieve dossiers (3) Afgesloten dossiers (0' E3 - V -• kihtrtvijtn kah» cnMm - frame*, ««ivw uw navigatie GkïhwK Jc»j d«s link? em op fie Waar*- in of bit te zournen- Ki«c «ttn symbool voor m««r htforrrflfie nyer dit easier, Rechtsboven kunt u kiezen hoe de VrMrt getoond wondt. tiaar overt chfc van hec Hedariana lA A English Zoek Recente ontwikkelingen Bekijk uw omgeving Heemschut dient aanvraag gemdyrtdijke monumentenstatus in 8 augjstus 200S. 3 Heemschut nieuws Heemschut's reactie op visie Plasterk 73 januari 7008 Binnen hort Erfgoed excursie Dordrecht Saterdag maart 2009, Meldfmnt H«t b«a»dw«»*n *<11» ra jtiiurmrwt irr enter kunnen we riet aksen. Uw hulp 1 s daaró» <-ïa«r dan welkom. 1 ip 00? sis waardevolle monumenten sr. ardsc^appen werden bedre jd HHHj Contnct Nieuwsbrief Vereniging Bedreigd erfgoed Agenda Tijdschrift Educatie Doe mee Bestel Kies uw providers of Amsterdam «n zoek met Goog e Earth naar bedreigd erfgoed in uw omgeving Wolkom bij Heemschut Heemsdiul is de grootste en oudste particuliere vereniging voor bescherming van cultuurmonumenten, sinds Wil zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en ruif mrlrndrrhrfpen in Nccterfcmrf. De vereniging komt in actie bis verwaarlozing of dreiqende stoop van monumenten en wanneer een mstohscn stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmeniërende rieuwbouw. Cruciaal daarbij is bet werk van de Heemschut commissies in de twaalf provincies en Amsterdam. Deze beschermen de monumenten in hun regio. VfRSNIOtNO

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 32