Gelderland Amsterdam Flevoland Zeeland Friesland Drenthe Groningen Overijssel Naar het westelijk Betuwegebied 20 juni Er werd een busrit gemaakt door het westelijk Betuwegebied, langs de Linge naar Fort Asperen voor koffie met appeltaart en een rondleiding in drie groepen. Verder over de Diefdijk naar kasteel Waardenburg voor een bezoek aan het zojuist gerestaureerde kasteel en het nuttigen van een lunchpakket. In Buren informatie op locatie van het kasteelterrein en ter afsluiting een kleine 'Tea' in de Swaen. 40 belangstellenden en vier leden van de PC namen deel aan de excursie. Langs Jacob de Wit 28 augustus De Commissie Amsterdam organiseerde een tocht langs het werk van Jacob de Wit, vooral bekend om zijn grisailles ofwel 'witjes' en schoorsteen- en plafondstukken, die hij vooral schilderde in de Amsterdamse grachtenhuizen. Pionieren in de polder 29 augustus Naar Schouwen en Duiveland 29 augustus Tijdens de excursie werd een bezoek gebracht aan het hernieuwde Watersnoodmuseum. Ver volgens werd een stadswandeling door Zierikzee gemaakt. Schuddebeurs werd aangedaan en de voormalige Meestoof in Noordgouwe werd bezichtigd. De excursie werd als zeer geslaagd ervaren. Er waren ongeveer 70 deelnemers. Stinzen, staten en voorname huizen; een reis door de tijd 5 en 19 september Vanwege de overweldigende belangstelling werd de excursie twee keer georganiseerd. Het programma betrof een bezichtiging van de Schierstins in Veenwouden, rondleiding door Dekema State in Jelsum, bezichtiging van het Poptaslot Heringa State in Marssum, de lunch eveneens in Marssum. Bezichtiging poortge bouw en replica (1 op 1) van Unia State in Bears evenals een bezoek aan de kerk en informatie centrum 'Staten en Stinzen', met als afsluiting de bezichtiging van Huize Voormeer en tuin in Heerenveen. Beide excursies waren een groot succes en oogsten veel waardering. door de Stichting IJssellandschap. Tot slot werd er een bezoek gebracht aan twee landhuizen en de verdedigingsgordel uit de Koude Oorlog, de zogenaamde IJssellinie. Oude en nieuwe landgoederen 17 oktober De jaarlijkse excursie voerde naar oude en nieuwe landgoederen in Eelde en Paterswolde. Onder leiding van de heer ir. Rob Schreibers, gemeente Tynaarlo, werd aan de hand van het Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo een toe lichting gegeven op de nieuwe ontwikkelingen in de landgoederengordel. Vervolgens werd een bustocht gemaakt langs diverse buitenhuizen waaronder Hoog-Hullen en landgoed De Braak. Er namen 50 personen deel. De belangstelling was groot, een wachtlijst werd ingesteld. Op zoek naar de verdwenen rivier de Fivel 17 oktober Deze excursie was een coproductie van Heem schut en het Nieuw Land Erfgoedcentrum. Tijdens deze excursie stonden de Poldertoren in Emmeloord op het programma, een wandeling door het oudste deel van Emmeloord (Noord oostpolder) en een bezoek aan de pioniersbarak in Tollebeek, met uitleg over de eerste bewoners en de renovatie van de barak. Ruimte voor de rivier de IJssel tussen Deventer en Olst 10 oktober De reis per bus voerde langs de bypass bij Deventer. Voorts werd het ambitieuze plan voor een combinatie van landbouw met natuuront wikkeling en de bouw van een nieuw landhuis Keizersrande bekeken, dat wordt ontwikkeld Voor de excursie naar het Fivelgebied meldden zicht 48 deelnemers aan. We besteedden veel aandacht aan het karakteristieke landschap: de Fivelboezem met op de voormalige oevers de wierden. Onder klokgelui en orgelspel werd de 13de-eeuwse dorpskerk in het wierdedorp Hui- zinge bezocht. Verder brachten we een bezoek aan het borgterrein van Ewsum met een restant van de geschutstoren. Tenslotte werd het dorp Zeerijp aangedaan dat aan de oever van de Fivel is ontstaan. Daar bekeken we de 14de eeuwse kruiskerk en beluisterden het prachtige orgel. Jaarverslag 2009 Heemschut 31

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 31