Publieksevenementen Excursies georganiseerd door de provinciale commissies Zuid Holland Limburg Valkenburg en Houthem-Sint Gerlaeh. Foto's: Heemschut De Atlantikwall bij Noordwijk 8 mei Twee groepen van ruim 20 deelnemers verdwenen op die dag onder de duinen bij Noordwijk. Een groep kreeg een rondleiding in een oude bunker onder een groot duin: de vestiging van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk. De andere groep bezocht het 200 meter verder gelegen en uitgegraven stelsel van betonnen gangen met grote en kleine ruimtes. Na anderhalf uur werd er gewisseld. De Atlantikwall is een 2685 kilometer lange verde digingslinie, die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog van Noorwegen, via Denemarken, Duitsland, Nederland en België naar Frankrijk tot aan grens met Spanje hebben aangelegd. Voor afgaand aan deze directe kennismaking vertelde historicus drs. John Verbeek de grote lijn achter dat lint van mastodonten van staalbeton, die op veel plaatsen zijn opgeruimd of (nog) onder het zand zijn verborgen. Ons erfgoed is, zo bleek maar weer, zeer veelzijdig. Geuldal tussen Valkenburg en Houthem-Sint Gerlaeh 6 juni 2009 Limburg als het buitenland in Nederland blijft de Heemschutters boeien. De groep verzamelde met koffie en Limburgse vlaai bij Tummers. De directeur van de Zuidlimburgse VVV hield een inleiding. Zij onderstreepte het belang van monumenten in het totale toeristische palet dat de gasten wordt aangeboden. Goed beheer en gebruik van de gebouwen draagt in belangrijke mate bij aan sfeer en schoonheid van de stad. Zij verklaarde dat ze Heemschut om die reden zeer waardeert. De VVV bestaat komende winter 125 jaar. Drie gidsen leidden de groep kriskras door het zonnige historische centrum van Valkenburg. De lunch vond plaats in de Geulhemermolen, een oude watermolen. De ruimte was maar net toereikend maar de sfeer van zware eiken balken en het zicht op het waterrad was onmisken baar romantisch. Na een inleiding over de nabij gelegen grotwoningen en de landschappelijke waarde van het Geuldal voerde een wandeling ons langs het MacDonaldhuis Kindervallei met het spraakmakende gebouw van de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser. Dit uitstapje naar wellicht een monument van de toekomst werd door de groep zeer gewaardeerd. Een bezoek aan het landgoed Sint Gerlaeh vormde het hoogtepunt van de excursie. De geschiedenis van dit voormalige norbertijner dubbelklooster, gaat terug tot het jaar 1201. In de loop van de eeuwen heeft het complex geleden onder branden en verwoestingen. In de Franse tijd werd het klooster definitief opgeheven. De gebouwen werden verpacht en het proostge- bouw werd tot een adellijke woning omgebouwd. De kerk werd in 1808 de nieuwe parochiekerk van de gemeente Houthem. In de loop van de laatste anderhalve eeuw werd het complex ver waarloosd en stortte het gedeeltelijk in. Vanaf 1994 werd gewerkt aan een totale restauratie en herbestemming. De kerk is bijzonder voor Neder land, dit vanwege het uitgesproken Zuid-Duitse rococokarakter. De excursie was een groot succes. Het weer was redelijk, het programma veelzijdig en de sfeer ontspannen. Het beeld van buitenland binnen Nederland werd weer duidelijk bevestigd. Maar liefst 150 gegadigden hadden zich aan gemeld. Helaas gaat zo'n grote groep de kracht van de organisatie en de gidsen te boven. Herha ling van de excursie was in dit geval geen optie. Slechts 50 personen vielen in de prijzen. 30 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 30