Korenmetershuis Zwolle en Staphorst Zwolle. Het Korenmetershuis. Het Korenmeterhuis, aquarel van J.G.L. Rieke (1817-1898). Stadsarchief Amsterdam Op excursie in Staphorst. Open Monumentendag Zaterdag 12 en zondag 13 september Tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september werd sinds lange tijd het Korenme tershuis weer eens opengesteld voor publiek. Honderden mensen bezochten het landelijk bureau van de vereniging. De gezellige drukte resulteerde in veel gesprekken met en tussen bezoekers. De dagen werden begeleid door medewerkers van de vereniging in samenwerking met vrijwilligers van Heemschut. Er kwamen naar schatting 250 bezoekers. Stadwandeling en boerenerven Zaterdag 16 mei In aansluiting op de Algemene Vergadering van leden was er in de middag tijd voor een tweetal excursies. Na een lunch in het Domini canenklooster aan de rand van het historische stadscentrum, maakte een groep deelnemers onder leiding van een gids een stadswandeling door Zwolle. Een tweede groep ging per bus naar Staphorst, waar onder andere de gemeenteboer derij, een door Hendrick de Keijser gerestau reerde boerderij en andere historische erven werden bezocht. De bijeenkomst werd afgesloten met een samenzijn in het stadhuis van Zwolle. Aantal deelnemers: 67. Jaarverslag 2009 Heemschut 29

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 29