Limbura Noord-Brabant Een oud, modern of geen Belfort voor Bergen op Zoom 'S-HERTOGENBOSCH BERGEN OP ZOOM GRATHEM Bergen op Zoom: Het plan voor een in historiserende stijl gebouwd Belfort door Jan Weijts. Foto: Heemschut Bergen op Zoom: een eigentijdse versie voor het Belfort. Foto: Heemschut Meerssen: Klooster Nieuwe Proosdij. Foto: Heemschut De Markt in Bergen op Zoom is een zeldzaam gaaf voorbeeld van een van oorsprong middeleeuws plein. Naast de huidige Teerkamer heeft in de middeleeuwen een lakenhal met Belfort gestaan. Er zijn plannen ontwikkeld voor de herbouw van dit reeds eeuwen verdwenen Belfort. Er ligt een plan voor een historiserende reconstructie, maar er zijn ook ontwerpen gemaakt voor een eigentijdse invulling met een dertig meter hoge toren die in maatvoering sterk afwijkt van de bestaande bebouwing. Heemschut is van mening dat nieuwbouw alleen kan indien dit historisch verantwoord is. De bond is tegen een moderne invulling, omdat deze de Markt geweld aandoet en niet voldoet aan de voor schriften van beschermd stadsgezicht. Dit zou ook rechtsongelijkheid betekenen ten aanzien van de opvulling van een ander gat in de Markt, waarbij wel aan de betreffende eisen moet worden voldaan. Op 15 juni 2009 stuurde Heemschut een brief naar het college van B8tW van de gemeente. Daarin laat Heemschut weten in principe geen tegenstander te zijn van veranderingen binnen een beschermd stadsgezicht, mits deze recht doen aan de omschreven monumentale en stedenbouwkundige waarden. Het ontwerp van een nieuw belfort van architect Jan Weyts aan de Grote Markt in Bergen op Zoom roept volgens Heemschut een vals beeld op en doet afbreuk aan de markt. De andere voorgestelde invullingen zijn volgens Heemschut nog veel kwalijker, omdat daarbij absoluut geen rekening wordt gehouden met de historische omgeving, schaal en karakteristieken van het beschermd stadsgezicht. De plannen zijn in ieder geval voorlopig van tafel. Beschermingsactiviteiten Eys De Pendile. Al jaren sprake van dreigende sloop. Verzoek om aanwijzing tot beschermd monument al in 2008 afgewezen. Daarna stilte. Opties óf de gevel te sparen óf een kopie van de gevel te bouwen als onderdeel van een modern gebouw. Resultaat: Gesloopt eind 2009. Baexem Klooster Mariabosch De ontwikkelingen rondom dit beeldbepalende complex worden op de voet gevolgd. Heemschut pleit voor behoud van het archi tectonisch meest waardevolle deel en de tuinen. Sfeer en openheid tussen partijen laten te wensen over. Eind 2009 leken de kansen op een oplossing verkeken en wordt het oudste deel waarschijnlijk toch gesloopt. Grathem - gemeente Heythuysen Woningwijk bij kasteel Ten Hove Plan tot het bouwen van 50 woningen in het weidegebied nabij het kasteel. De Tranchotkaart uit 1825 en latere kaarten tonen aan dat het gebied een voor Limburg cultuurhistorisch ongekend gave identiteit heeft behouden. De aanleg van de wijk schaadt het ongerepte landschap. Samen met de Stichting Limburgse kastelen wijst Heemschut het uitbreidings richting resoluut af. Gemeente komt mogelijk met alternatieve plannen. Partij-Wittem - gemeente Gulpen-Wittem Bouw sportcomplex en gemeen schapshuis. Plannen voor de aanleg van een gemeentelijk sportcomplex met bebouwing van onder andere een 26 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 26