Goes Zwartenhoekse zeesluis. Foto's: Fleemschut Beschermingsactiviteiten Middelburg Park Molenwater. Inrichting park met nieuwbouw schouwburg. Nieuwbouw in buitengebied. De Cleene Flooge in beschermd landschap en behoud bomenbuurt Griffioen. Oost-Souburg - gemeente Vlissingen Paspoortstaat 2 Sloopdreiging pand. Vlissingen. Van Dishoeckhuis. Volgens gemeente zal geen reconstructie plaats vinden. Een vergelijkbaar gebouw zal worden ingepast in de historische omgeving van de Houtkade. Er is een reconstructie van het volume voorzien in de breedte, hoogte en diepte. Watergebouw. Redding Watergebouw voormalig station Vlissingen stad. Paviljoen Britannia. Voorbereiding restauratie en reconstructie paviljoen Britannia. St. Maartensdijk - gemeente Tholen Herplaatsing wandschildering en raam. Monumentale wandschildering van P. Alma en raam van L. Horn in Markiezaatscollege worden herplaatst in nieuwbouw van gemeenschapscentrum Haestinge. Tholen Woonhuis. Markt 26. Reconstructie en res tauratie. Hulst Voormalige zoutziederij. Nieuwe bestemming als wooncom plex met behoud van buitengevels. Nieuwe Bierkaai. Bezwaar tegen bestemmings plan Nieuwe Bierkaai, huizen in vestingwal. Slechte staat monument. Steenstraat 30. St. Jansteen - Gemeente Hulst Raadhuis. Slechte staat voormalig raadhuis. Veere Landschapsvisie Veere. Commissie is hierbij betrokken samen met andere stakeholders en belangstellenden. Meliskerke - gemeente Veere School. Dreiging sloop voormalige school. Koudekerke - gemeente Veere Consistorie. Voorgenomen sloop en nieuwbouw consistorie door rechter vernietigd. Kortgene - Gemeente Noord-Beveland De Graaf van Buren. Sloopdreiging van het oudste gebouw van Kortgene lijkt voorlopig afgewend. Een nieuwe uitbater gaat het restaurant in dezelfde vorm voortzetten. Plaat sing op gemeentelijke monumen tenlijst is noodzakelijk. Sluis La Pommerai, 'het Hoompje'. Projectontwikkelaar heeft nieuw restauratieplan ingediend met appartementencomplex op terrein. Nog steeds geen uitvoering. Aan gestoken brandje legt een deel van rijksmonument in de as. Aardenburg - Gemeente Sluis Sint Baaf. Verbouwing van het interieur tot multifunctioneel centrum voorzien. Gevolgd door verkoop van museum en voormalig raadhuis. Besluit van BEtW hierover is teruggedraaid. Raadhuis op selectielijst voor rijksmo nument. IJzendijke - gemeente Sluis Twee monumentale panden. Nas- saustraat 10-12. Eigenaar krijgt sloopvergunning. Eén is oudste huis van IJzendijke (1600). Aanmelding voor opname rijksmonumentenlijst mag niet meer baten. Gemeente Sluis en Hulst Trafohuisjes. In Groede en Clinge staan trafo huisjes. Bescherming en herbestem ming van deze huisjes. Eigenaar Delta wil afstoten. Architect A.A. Kok. Herinrichting centrum. Sloop van bioscoop en omlig gende horeca. Zichtbaar maken van restanten kasteel en opnemen in aangepaste nieuwbouw. Jaarverslag 2009 Heemschut 25

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 25