Rijnwoude Teylingen Rijswijk KATWIJK DEN HAAG PIJNACKER ROTTERDAM Pijnacker station. Foto: Heemschut Den Haag: Amerikaanse Ambassade. Foto: Fleemschut Hiliegom Sint Joseph kerk. Hoofdstraat 137-139. Sloop. Aangedrongen op behoud en her bestemming. Ridderkerk Boerderij (rijksmonument). Voorweg 2. Ontwikkeling van bedrijventerrein rondom de boerderij. Verzoek ingediend voor waarborging van goede landschap pelijke inpassing. Alphen aan den Rijn Gemaal Cornelis den Hertog. Woubrugseweg 78. Bescherming vervallen door intrekken provin ciale monumentenverordening. Bij B8tW aangedrongen op aanwijzing als gemeentelijk monument. Capelle aan den IJssel Gemaal Jan Anne Beijerinek. Bermweg 13-15. Bescherming ver vallen door intrekken provinciale monumentenverordening. Bij BftW aangedrongen op aanwijzing als gemeentelijk monument. Watertoren. Rijndijk 127. Bescherming ver vallen door intrekken provinciale monumentenverordening. Bij B8tW aangedrongen op aanwijzing als gemeentelijk monument. Bollenschuur. Dorpstraat 62B Warmond. Bescher ming vervallen door intrekken provinciale monumentenveror dening. Bij BftW aangedrongen op aanwijzing als gemeentelijk monument. Leiden Koetshuis Ter Waddin. Leidscheweg 561. Bescherming vervallen door intrekken provin ciale monumentenverordening. Bij B6tW aangedrongen op aanwijzing als gemeentelijk monument. Van Vredenburchweg Landgoederenzone. Herontwikkeling verschillende Katwijk: barakken op het terrein van Marine Vliegkamp Valkenburg. Foto: Heemschut locaties. Zienswijze op Ontwerp bestemmingsplan ingediend. Gouda Boezemgemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk. Aantasting van rijksmonument door renovatie gemaal. Aange drongen op zorgvuldige afwikke ling van procedures. Rotterdam Bouw paviljoen en aanleg steiger. Westerkade hoek Veerhave. Beschermd stadsgezicht. Aange drongen op weigering vergunning ex artikel 19. Boskoop Villa Van Teijlingen. Koninginneweg 15. Sloop. Pleidooi tegen sloop. Aangedrongen op vaststelling van de nota Monumen tenbeleid. Woubrugge - gemeente Kaag en Braassem Restaurant Het Gerecht. Raadhuisstraat 2. Ingrijpende ver anderingen door verbouw. Verzoek om aanwijzing als gemeentelijk monument ingediend. Rotterdam Old Dutch. Foto: Heemschut Jaarverslag 2009 Heemschut 23

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 23