Flevoland Zeist LELYSTAD KAMERIK UTRECHT Utrecht. Van Sijpesteijnkade. NS Poort wil deze straat uit de oude stationsbuurt slopen en heeft plannen voor kantoor ontwikkeling. Foto: Fleemschut Oud Kraggenburg. Foto: Fleemschut Zeist. Tiendweg. Hier is een nieuwe villa beoogd, maar mede dankzij de inzet van Heemschut blijft de zichtas behouden. Foto: Fleemschut NS-Poort en gemeente Utrecht. Belle van Zuylentoren. Bouwplan 300+m hoge toren. Interne discussie en artikel GM2+webpeiling. Woerden Structuurvisie. Plannen voor onder andere oprichting nieuwe landgoederen en aantasting kleine kernen. Nieuwbouw Tiendweg. Nieuwbouwplan voor een villa aan de historische Tiendweg. Gevaar voor zichtbaarheid. Historische landgoederen Wulverhorst en Blikkenburg. Brieven naar onder andere gemeente Zeist. Landelijk gebied Golfbaanplan Kamerik. Aan tasting landschap groene hart. Bezwaar ingediend bij gedepu teerde. GS zal de golfbaan hoe dan ook niet toestaan. Beschermingsactiviteiten Noordoostpolder Belvederegebied Noordoostpolder. Op uitnodiging van gemeente zitting in de werkgroep Landschap Ontwikkeling Plan. Zienswijzen betreffende welstandsplan en MER inzake Windturbines bij Urk. Lelystad Bouwplannen oudste kern Lelystad. Aantasting van het voormalig Werk- eiland.Overleg derden en bezwaar bij Gemeente over te grote en te hoge bebouwing. Zienswijze bij de Provincie. Nagele Aanwijzing beschermd dorps-gezicht. Bij gemeente Noordoostpolder bepleit om Nagele tot beschermd dorpsge zicht te maken, met opsomming van motieven. Urk Windturbines. Ondersteuning Gemeente Urk door overleg en indienen zienswijzen over Welstandsplan en MER betreffende de Windturbineplannen die dorpsgezicht sterk aantasten. Jaarverslag 2009 Heemschut 17

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 17