Zwolle IJssel bij Zalk. Foto: A. Velsink KampSL. Watertoren Turfmarkt Zwolle (1892). Foto: Deutmann Gietijzeren Wispelwey mast en- lichtarmatuur binnenstad Zwolle. Foto: M. Overbeek Beschermingsactiviteiten Regiocommissies Om meer directe betrokkenheid en effectiviteit bij de beschermingsac tiviteiten te bewerkstelligen werd in februari besloten tot opdeling van de provincie in drie regio's; Noordwest Overijssel, Salland, en Twente/Noord oost Overijssel. ABN-AMRO Bank en twee middeleeuwse panden. Melkmarkt. Voorgenomen sloop. Samen met Stichting Bankgebouw Van Straaten bij RACM gepoogd monumentenstatus te verkrijgen en bezwaar gemaakt tegen sloop. Monumentenstatus niet gekregen. Sloopvergunning in behandeling. Sluisje Westerveldse Aa. Wijk Berkum. Verzoek om plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst. Fiets/voetbrug Rode Torenplein. Stadsgracht. Nieuwe brug dichtbij brug Kamperpoort Uitgang nieuwe parkeergarage ver leggen waarmee deze voet/fietsbrug overbodig wordt. Verbetering stadsverlichting. Binnenstad. Alle gietijzeren armaturen worden door moderne Essentarmaturen vervangen. Gepro testeerd. Resultaat: Onder andere langs de Thorbecke Gracht en in de Koestraat blijven de oude (Zwolse) Wispelweij-armaturen en Flaagse palen nu toch in gebruik. Watertoren (1892). Turfmarkt. Sloop ten behoeve appartementenbouw. Verbouwing in plaats van sloop bepleit. Kampen Schepradgemaal Broeken en Maten. Buitengebied. IJzeren schepraderen in slechte staat. Herstel bepleit. Nieuwbouw Myosotis. Burgel/Burgwalstraat. Hoogte langs Boven Nieuwstraat. Bezwaar aangetekend. Resultaat: Plan is aangepast. Bypass. Zuid-westzijde Kampen. Sloop. Inventarisatie te behouden water bouwkundige elementen. Staphorst Voormalige melkfabriek. Gemeenteweg 281. Sloop ten behoeve van nieuwe woningbouw. Verbouw in plaats van sloop bepleit. Zwartsluis Nieuwbouw appartementen. Westelijke entree dorp. Hoogbouw volgens stedenbouwkundige visie gepland. Protest in monumenten commissie. Hasselt Woonhuis Ridderstraat 24. Bouwvalligheid. Verzoek om restauratie. Enschede Vliegbasis Twente. Herbestemming. Zienswijze ingediend tegen voorlopige keuze van Rijk, Provincie en Gemeente Enschede voor doorstart lucht haven. Twee textielfabrieken Van Heek. Lage Bothofstraat. Sloopvergun ning verleend. Nog niet gesloopt. Pleitbrief voor hergebruik van bestaande Lancashirehal en systeem Gherzihal. Borne Drie historische panden. Stationsstraat. Sloop ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaarschrift. De Pellenhof. Hofje nabij NH Kerk. Sloop. Cul tuurhistorisch onderzoek bepleit. Almelo Egbertuskerk. Arendsboerweg 5. Sloop ten behoeve van nieuwbouw. Pleitbrief voor hergebruik. Wierden Textielfabriek Van Heek. Violenhoeksweg 5. Sloop. Pleitbrief voor hergebruik. Vriezenveen Voormalige synagoge. Almeloseweg 5. In gebruik als pakhuis. Contacten met plaatselijke initiatiefnemers. Goor Havezate Heeckeren. Lintelerweg 5. Te veel nieuwbouw. Protestbrieven. Deventer Stadskantoor en Bibliotheek. Grote Kerkhof. Ontwerp Neutelings en Riedijk. Bedreiging beschermd stadsgezicht. Bezwaarschrift tegen hoogte en het slopen van de Schouwburggevel. Ontwerp is verworpen. Geertruiden Ziekenhuis. Sloopdreiging. Bezwaarschrift tegen sloop. Oud Deventer, gesteund door Heemschut, heeft een verzoek ingediend om dit unieke gebouw op de Rijkslijst te plaatsen. Jaarverslag 2009 Heemschut 13

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 13