uit den spoed, dien hij betrachtte om zich in het midden van zijn graafschap een „Coninclijc Pal- leys" te doen bouwen. „Rechtevoert" trok hij naar de plek, die hij er voor bestemd had. Niet naar 's Gravezande, waar het oudste gravenhof stond, niet naar Leiden of Haarlem, waar hij huizen had, 16 Grafelijke zalen, zuidzijde

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1944 | | pagina 14