tegels met louter blauwe beschildering, evenals het eender kleurige vaatwerk, pas onder den invloed van den invoer van Chineesch porselein zijn gemaakt. De blauw-wit mode dateert wel al uit het tweede of derde decennium der 17de eeuw, maar gekleurde tegels en tegeltableaux zijn er ook toen en daarna nog gemaakt. Naar het ornament kan men de tegels in twee groepen verdeelen. De eerste bestaat uit tegels, die een door loopend ornament zoowel in horizontale als in verti cale richting te zien geven; zij vormen met vier of soms pas met zestien een mooi doorloopend patroon, zonder afsluiting, een zoogenaamd oneindig rapport. Daar naast heeft men de tegels die elk voor zich van een teekening zijn voorzien als een figuur of dier of bloem, een enkele maal een spreuk „Looft God", met of zon der geometrische omlijsting, veelal met ornament in de vier hoeken, dat met dat van de drie aansluitende te gels weer een doorloopend patroon helpt maken. Soms overweegt hier het ornament, soms de figuur of de vruchten en bloemen, maar het karakter van midden motief met aan elkaar sluitende hoekvullingen blijft ook in later tijden steeds bewaard, al wordt die hoek vulling soms zeer klein en al komen er evenzeer tegels voor met figuren of tafereelen zonder eenige versiering op de vier hoeken. Wij merken nog op dat patronen als vruchten, coupe met vruchten, bloemvaasjes, vaak dezelfde zijn als op de schotels voorkomen. De tegeltableaux, waarmede wij niet bedoelen de tableaux, die men uit de bovengenoemde decoratieve tegels met doorloopend patroon samengesteld in de musea vindt, maar de tafereelen uit tegels opgebouwd, hebben altijd een of andere voorstelling tot onderwerp, welke over verschillende tegels is verdeeld, een land schap, een schip op zee, een figuurstuk, een vaas met bloemen. Hier vereischte iedere tegel een andere be werking, al werd ook met een groote schablone ge werkt, waarvan de deel en over de tegels verdeeld wer den overgebracht. 93

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 98