uitgespaard, zoodat onder de lichtgelige doorzichtige glazuur de steenroode fond als roodbruin ornament tegen de lichte gele partijen uitkomt, hebben ook de vroege soorten van tegels, die in de bekende vuurvaste kleuren - blauw, geel tot oranje en bruin en groen en een enkele maal wat mangaanpaars op tinglazuur zijn uitgevoerd, in de kleuren uitgespaard en dus wit ornament. Dateering is bij het vaak langdurige gebruik dat van de schabionen of „sponsen" werd gemaakt, niet gemak kelijk, al is dan ook bet verschil tusschen vroege tegels en late duidelijk. Ook het verschil in dikte is groot. Laat 16de en vroeg 17de eeuwsche tegels zijn wel bijna 1,5 cm dik en de 18de eeuwsche nauwelijks 0.75. De vroege zijn kleurig als de gelijktijdige schotels, de late blauw of paars op wit. De aarde van de vroege tegels is vaak rossig, die van de latere geel. Maar zoo spreken wij feitelijk over uitersten. Daartusschen liggen de over gangen die moeilijker kunnen worden aangewezen. Data komen op tegels al heel zelden voor. Een wapen tegel in het Friesch museum draagt het jaartal 1619. Tegels met huisjes, die zoowel in blauw als met meer kleuren voorkomen, en met Chineesch hoekmotief, dat tot een soort haakjes is geworden, geven jaartallen 1630 en 1632 te lezen, maar dan beginnen met het vaat werk mee de tegels reeds enkel blauw op wit te worden beschilderd. Terwijl Chineesche hoekvullingen op tegels veel voorkomen, zijn Chineesche patronen als midden motief betrekkelijk zeldzaam. Men hield bij de tegel- fabricatie langer aan de oude patronen vast dan bij het vaatwerk, waarmede men de Chineesche porseleinen voorbeelden veel meer nabij kon en wilde komen. Dat gebruik van oude patronen hing ook samen met de toepassing van de schabionen of „sponsen" (ponsen). Van deze „sponsen" zijn er eenige in Rotterdam en in Friesland bewaard gebleven; de meeste dateeren echter uit den tijd der blauw op witte tegeltjes. Schabionen van de oude decoratieve patronen zijn ons niet bekend. 91

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 96