oranje-appelen en druiven als middenmotief en een rand overeenkomend met dien van den vorigen schotel en met dezelfde frissche kleuren bevindt zich in het Museum Huis Lambert van Meerten te Delft, afb. 51). Een bord met een melkmeisje en datum 1630 in het Rijksmuseum te Amsterdam 2) is een later minder ver zorgd voorbeeld zonder reliefnoppen in den rand, maar om de dateering, die bij dit aardewerk uiterst zeldzaam is, voor ons overzicht van beteekenis. Van schotels met blad- en vruchtenpatroon 3) overdekt, kunnen wij geen gaaf voorbeeld in onze afbeeldingen toonen en evenmin van schotels met Christelijke voorstellingen4). Een schotelfragment in het Rijksmuseum te Amsterdam met een portret van Prins Willem I in blauw en geel op witten fond behoort mede tot deze soort. De schotel met voorstelling van Vertumnus en Pomona5) in blauw, groen, geel, oranje en mangaanpaars staat eenigszins op zichzelf door de donkere beschildering. Een goed voorbeeld van decoratief ornament met samengesteld rozetvormig middenmotief, als een soort heraldische roos, en een rand van ruitwerk in de bekende kleuren tegen witten fond, in het Museum Boymans te Rotter dam, geeft onze afb. 6 te zien. Van eenige in Delft opgegraven stukken, die in het Rijksmuseum te Amster dam bewaard worden, noemen wij een schotelfragment, waarop naar Italiaansch voorbeeld in blauw, geel en groen de Madonna met het kind in stralenkrans is voorgesteld. Terwijl deze schotel een grootendeels effen rand heeft6), komt dezelfde voorstelling omlijst met D De gekleurde afbeelding van dezen schotel komt alleen in de beide luxe-uitgaven van Old Dutch pottery and Tiles voor, fig. 2. Zie ook een exemplaar in het Rijksmuseum, Hudig, Delfter Fayence afb. 4. 2) Hudig, Delfter Fayence afb. 38. 3) Zie vignetten en Hudig, Delfter Fayence afb. 20. 4) T.a.p., afb. 36. 5) Old Dutch Pottery and Tiles pl. V fig. 6. 8) Wellicht had dit bord een blokjesrand (schaakbord patroon), maar de rand is geheel verloren gegaan. Een schotel 86

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 91