ten grond. Evenals twee andere, aldaar in 1923 gevon dene, die versierd zijn met donker- en lichtblauwe ringen, en eenige witte, zijn het kleine eenvoudiger familieleden van de Italiaansche en Nederlandsche albarelli. Zoowel op deze wijze met gekleurde ringen en een eenvoudig bloemmotiefje versierde, als effen witte en blauwselblauwe potjes zijn hier te lande en elders gevonden. Een zeer bijzonder stuk, afb. 1, is een potje met twee ooren in het Rijksmuseum te Amster dam, waarop de wapens van Haarlem en Amsterdam zijn aangebracht in geel en wat mangaanpaars, waar- tusschen een paar takjes met oranjeappels en groene blaadjes; het donkerblauw van de ooren en enkele details steekt ievendig af tegen de lichtblauwe en gele banden, waarmede het potje boven en onder is versierd tegen grijzig witten fond; het draagt het jaartal 1610. Men beschouwt het wel als „wapengoed", zooals dat in Haarlem werd gemaakt. De datum is misschien iets te vroeg om aan de gleibakkerij van den ouden Ver straten te denken en te laat voor Hendrik Vroom's vader. In het Overijsselsch Geschiedkundig Museum te Zwolle bevindt zich een kan, die hier vermelding verdient, omdat de wapens van Kampen, Deventer en Zwolle er op voorkomen. De kleuren zijn don ker- en lichtblauw, helder oranjegeel en oranjebruin en groen1). Een voorbeeld van een wapenschotel in deze kleuren bevindt zich in het Rijksmuseum te Am sterdam 2)Overeenkomstige versiering en kleuren met bloembeschildering op in den vorm omhooggedrukte noppen en eveneens gekartelden rand heeft een schotel met het opschrift „Eert God" in oud-Hollandsche let ters3). Een zeer decoratieve schotel met een coupe met 1) Hudig, Delfter Fayence afb. 43; de hals is vervangen door een bovenstuk van tin. 2) T.a.p., afb. 3 en ons vignet. 3) Old Dutch Pottery and Tiles pl. III fig. 4 en Hudig, Delfter Fayence afb. 37. Een veel later, in de techniek van het „Delftsch" uitgevoerd bordje met het opschrift „Loof Godt Altyt" en het merk van de plateelbakkerij de Bijl vindt men afge beeld bij Hudig, Delfter Fayence, afb. 245. Zie ons vignet. 85

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 90