OUDE NEDERLANDSCHE MAJOLICA EN TEGELS DELFTSCH AARDEWERK DOOR Dr. ELISABETH NEURDENBURG ALLERT DE LANGE - AMSTERDAM 1943

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 8