een engeltje en andere figuren, voorts dieren, inheem- sche en uit zuidelijke landen, viervoeters zoowel als vogels van diverse pluimage, fantaisie-steden en huis jes in landschap en schepen. Zuidvruchten als oranje- en granaatappels wijzen op de oorspronkelijke afkomst van de majolica. Ook druiven en ander fruit komen voor. Bladornament herinnert, vooral in den beginne, aan Italiaansche „foglie". Bloemen in vazen of op steel hebben al spoedig een binnenlandsch karakterde tulp ontbreekt natuurlijk niet. Het spreekt vanzelf dat geo metrisch en rankornament op borden toepassing vin den; schaakbord of vierbladig bloemetjespatroon naar Italiaansch voorbeeld komt zoowel in blauw als in meer kleuren blauw, geel, oranje, bruin en groen voor. Ruitwerkjes en spiralen, rozetten van bladeren of krul len en combinaties van bladeren en spiralen vullen decoratief den fond van schotels, en stads-, maar ook fantaisie- en andere wapens zijn door geometrische en rozet- en bladranden omlijst. Gestreepte afwerking van den buitenrand van de schotels is een eenvoudige veel voorkomende randversiering. Behalve wapens (men vergelijke den term „wapengoed") komen ook Chris telijke teekens als de letters I.H.S. en korte spreuken op de borden en andere voorwerpen voor. Aan metaal bewerking herinneren de plastische noppen die, bij het draaien in de schotelranden omhoog gedrukt, als har ten voor geschilderde bloemen dienst doen, en evenzoo de getande randen, terwijl ook een geschilderd motief, een soort knorren, waar door de schaduwing een per spectivische werking is beoogd, aan deze techniek of aan de houtsnijkunst is ontleend. Wanneer de invloed van het Chineesche porselein zich doet gelden raken voorloopig andere kleuren dan blauw op den achtergrond. De patronen van het blauwe Chineesche porselein worden in grovere trekken en wat de teekening betreft vereenvoudigd en vaak niet goed begrepen, maar daarom niet minder decoratief, op het zware aardewerk geschilderd. Wij hadden reeds gele- 82

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 87