VIERDE HOOFDSTUK OUDE NOORD-N ED ERLAN D SC H E MAJOLICA, SCHOTELGOED Wanneer men in een museum of een hoogst enkele maal nog in een oude apotheek mooie zalfpotten of albarelli1) ziet, dan hebben die gebruiksvoorwerpen, hoe keurig ook een moderne zakelijk ingerichte apo theek er uit ziet, zeer groote aantrekkelijkheid. Waren de moderne potten en flesschen technisch en daarom uit hygiënisch oogpunt niet beter, dan zouden wij ge neigd zijn over achteruitgang van smaak te spreken. Nu is dit wel niet juist, maar de mooie, gedempt witte apothekerspotten met hun warmgetinte glanzende huid en harmonische kleuren zijn toch heel wat smaakvol ler. Het is ook nog iets anders of wij ze met hun door blauw bladwerk omringde of kleurige, ingebakken eti ketten in de rij zouden zien staan in een oude apotheek of dat men er enkele stukken van in een museum aan treft, of daar zelfs een oude apotheek, waar geen leven meer in de brouwerij is, ziet opgesteld. Van de mooie oude Noord-Nederlandsche majolica zijn er maar wei nig albarelli en andere potten overgebleven. In het Friesch museum te Leeuwarden bevinden zich twee siroopkannen, afkomstig uit een oude apotheek in Friesland, maar wel niet in Friesland gemaakt. Zij ver loochenen met de aan Italiaansch bladwerk „foglie" herinnerende versiering, die ook op ander vaatwerk en tegels voorkomt, hun Italiaansche afkomst niet, afb. 2. Zoowel bij deze siroopkannen als bij den albarello in het Museum Boymans te Rotterdam - één uit een serie van zes - afb. 3, met hetzelfde bladornament, is eenige twijfel over Zuid- of Noord-Nederlandsch maaksel niet U De Italiaansche benaming albarello wordt veel voor deze oude apothekerspotten gebruikt. 79

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 84