74 twee tot vijf porceleinen (Delftsch aardewerk) pyra- miden en groote stellen „Delftsch" en een rek met schotels van aardewerk of porselein. Maar dit is alles of grootendeels Delftsch en dus eigen fabrikaat, even als veel vaatwerk dat naast Oost-Indisch porselein in overvloed in de boedels voorkomt. Dat de plateelbak kers in hun eigen materiaal behalve borden ook andere wandversiering hadden, ligt voor de hand. Zoo lezen wij van gebakken „historitgens" landschappen van „Delftsch" en andere voorstellingen, zooals wij die ook in de bewaard gebleven plaketten van aardewerk en anderszins kennen. Dat gesproken wordt van een zaal tje en van een kamertje met tegeltjes bezet is nog geen weelde, maar een zijsalet en een zaaltje en kamers met behangsels van goudleer en een goudleerkamer en zeil doekenbehangsels wijzen op toenemende luxe. Bij den verkoop van „de Klauw" in 1740 vinden wij, behalve zeildoeken behangsels in salet en slaapkamer, een goudleeren in de eetzaal, drie schoorsteenstukken, schil derijen in dezelfde drie kamers, een vasten spiegel in het salet en schild rijen in de gang. Schilderijen waren trouwens nog geen bewijs van groote luxe, want Abra ham de Kooge, die reeds vóór 1680 schilderijen van Tintoretto en Jordaens naast Cuyp en andere Noord- Nederlandsche kunstenaars bezat was behalve plateel bakker of meester porseleinbakker ook kunsthandelaar of wel „schil derievercooper"; hij is echter al niet meer de eenvoudige plateelbakker van den tijd van opkomst van het bedrijf. Van meer luxe nog getuigt de koop van Judith van Eenhoorn, weduwe Adrianus Kocx, die in 1734 de buitenplaats „Hooffbosch" koopt. Dit brengt ons op de rol, die de vrouwen speelden in het plateelbakkersbedrijf. Dat de vrouw van een overleden plateelbakker de fabriek voortzet, is stellig al vroeg gebeurd en een huwelijk van een weduwe weer met een plateelbakker is al evenmin ongewoon als het Tafereelen, genrestukjes, maar ook andere voorstellingen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 79