bij de boedelscheiding na zijn vaders dood een vierde part van „de Paeuw", die onder de directie stond van de Weduwe Van der Leth. De derde zoon Wilhelmus en zijn zuster Margarethe Cleffius erven „de Sterre" en een tuin en tuinhuis in Vrijenban. Er blijkt een schuld aan Gijsbrecht Cruyck, want de jongste twee nemen deze te hunnen laste1). In 1694 is vervolgens de medicus in de familie, de bovengenoemde Dr Hen- ricus Cleffius, nog voor drie vierde parten van „de Sterre" eigenaar geworden. Op Gijsbrecht Cruyck's naam komen ook weer verscheidene plateelbakkerijen of dee- len daarvan samen. Men zou denken dat vrij wel alle plateelbakkers en baksters aan elkaar verwant waren, wanneer men inzage neemt van een overeenkomst, in 1650 opgemaakt, dus tusschen de familieleden van een oudere generatie dan wij zoo juist bespraken. Daarbij zien wij de erfgenamen van den meester plateelbakker Abraham Pietersz. Dur ven met een chirurg overeenkomen dat deze den natuur lijken zoon van den overledene in huis zal nemen om hem te onderwijzen in „de exercitie van de chirurgie". Behalve de zoons van Durven treffen wij verschillende namen van meesters plateelbakkers en hun familie leden aan. Pieter Gerritsz. Durven, Abraham Gerritsz. Durven, broers, Pieter Joppen Oosterlaan als man van de weduwe van Lambrecht Gijsbrechtsz. Cruyck, we duwe Gerrit Lambrechtsz. Cruyck, de man van Marga- retha Lambrechtsz. Cruyck, Gijsbrecht Lambrechtsz. Cruyck, Willem Cliftgens of Kleffius, Wouter van Eenhoorn als man van Christina Lambrechtsz. Cruyck, Abram de Coge, vervangend Cornelis Mol, te zamen voogden van het onmondige kind van Lambrecht Gijs brechtsz., allen erfgenamen van „za. Abram Pietersz. Durven". Het zou geen moeite kosten zoo door te gaan, maar het zou allicht eentonig worden. Wij wilden slechts 1) Het huis genaamd „de Keulsche Kanneeooperie" te Am sterdam wordt aan geen der kinderen particulier toebedeeld. 72

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 77