teressant op te merken dat bij de vondsten in Amster dam en evenzoo in Gotenburg schotelfragmenten zijn met tinglazuur aan de voorzijde en loodglazuur aan de achterzijde, zoowel als fragmenten die geheel met tin- glazuur waren overtrokken, welke hetzelfde of een ge heel overeenkomstig patroon hebben; in Amsterdam wapens1), in Gotenburg navolging van Chineesche motieven uit de Mingperiode (Wan-li), in Amsterdam en elders voorts fragmenten met Wanli-patroon met loodglazuur aan de achterzijde. Zoowel met loodgla zuur aan de achterzijde als geheel met tinglazuur ge dekt, bevinden zich bij de aardewerkvondsten in Goten burg schotelfragmenten en een vrij complete schotel met bijna hetzelfde patroon als Salomon de Bray in 1635 teekende op het blazoen van de Haarlemsche „Geley-Backers", afb. 11, toen hij de beschrijving bezorgde van „Sint Lucas-Gilden Wapening en Lijck- Sieraten"2). Wij moeten wel aannemen dat op dit bla zoen een schotel is voorgesteld van de kwaliteit, die vader Verstraten met Chineesch Wan-li patroon liet beschilderen, want de zoon, die het fijnere aardewerk maakte, is pas in 1642, toen bij contract werd uitge maakt wat ieder hunner zou vervaardigen, zijn werk zaamheid begonnen. Of reeds een geheel met tinglazuur overtrokken schotel is voorgesteld met het bekende Wan-li patroon of de soort met loodglazuur aan de achterzijde? S. Kjellberg, die de Gotenburgsche vond sten heeft beschreven, spreekt van beide soorten wel terecht als van Haarlemsch werk3). Het is echter zeer O Onder de Amsterdamsche vondsten zijn ook grovere scho tels (fragmenten) met wapens. Men zie echter de afbeeldingen van meer verzorgde stukken in Oud Holland 1928 blz. 81 afb. 11. 2) Ook op het blazoen van de „Dependenten der Konst" komt de schotel voor. Men neemt aan dat De Bray de teekening zelf maakte. 3) Sven T. Kjellberg, Fajansfynd i Göteborg, En översikt av fajansförekomsten i staden fram till importförbudet 1739, Göteborgs Musei A°rstryck 1933. Kjellberg vermeldt dat hij in den inventaris van een nalatenschap te Gotenburg (echter pas. 46

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 51