44 voor het meerendeel burgers der stad, werk gaf. Uit verklaringen van getuigen in een strijd die Willem Jansz. Verstraten „plateelbacker" tegen het midden der eeuw gedurende een aantal jaren met zijn zoon Gerrit „porceleynbacker", die een eigen fabriek had, voerde, waarbij zij elkaar voornamelijk er van beschuldigden dat de zoon wapens op „Hollants Porceleyn" liet schil deren, de vader porseleinpatronen op „wapengoet", is het mogelijk iets te begrijpen van het verschil tusschen het reeds geheel met tinglazuur overtrokken met blauw beschilderde, fijnere werk, dat de zoon in de veertiger jaren vervaardigde, en het „wapengoet", of „straets- werck", ook „straetswerck met wapens", dat de vader maakte. Tot een geheel duidelijk onderscheid komt het daarbij toch niet, omdat de strijd wel meer ging om de patronen die op het aardewerk werden geschilderd, dan om het aardewerk zelf. Gezien de ceramische produc ten, waarop wij de woorden aardewerk en porselein kunnen toepassen, blijft er eenige onzekerheid, omdat de benamingen niet precies aan de soorten zijn gebon den. Wij kennen 1° aardewerk met tinglazuur aan de voorzijde en loodglazuur voor de achter- of binnen zijde, beschilderd op Italiaansche of Nederlandsche wijze met blauw en geel tot oranje en bruin, groen en soms wat mangaanpaars, waarvan de met blauw be schilderde stukken al ten deele Chineesche motieven vertoonen, of reeds geheel nabootsing van Chineesch porselein uit de Ming-periode (Wan-li) zijn; 2° meestal dik, vaak eenigszins onregelmatig, soms al wat dunner, het geheele voorwerp dekkend wit tinglazuur met blauwe beschildering, navolging van hetzelfde Chinee sche porselein, maar ook schotels met wapens of ander ornament in blauw; op een dergelijke scherf met blad motieven in rozet in het Rijksmuseum is het jaartal 1622 te lezen; 3° de kwaliteit uit den bloeitijd van het „Delftsch" met fijner, dunner, strakker, glanzender hel der wit, soms meer blauwachtig en varieerend naar de kwaliteit, beschilderd met blauw en vervolgens ook met

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 49