telgoed, waaronder ook de fijnere soort, de oude Noord- Nederlandsche majolica, die in tegel- en gleibakkerijen werd gemaakt. Terwijl wij op de afbeeldingen van den Delftschen „gever" en „kwaarter" twee groote kaststel- len, beide van zeven stuks, en allerlei ander vaatwerk zien afgebeeld, zooals die in de Delftsche plateelbak kerijen werden gemaakt, zien wij op het tegeltableau dat immers een tegel- en gleibakkerij voorstelt, naast tegels slechts schotels. Het verschil tusschen de plateel bakkerijen en de tegelbakkerijen, dat wij ook aan het aardewerk zelf kunnen aanwijzen, wordt ons verder duidelijk door dit tableau nog nader met Paape's af beeldingen te vergelijken. Terwijl de „gever" en de „kwaarter" met kokers omringd zijn, ja de kokers zelfs gebruiken om er hun planken en vat met glazuur op te zetten, komen op het tegeltableau geen kokers voor en staan er de opgestapelde met één omgekeerde afgeslo ten schotels, en liggen er de tegels, gereed voor den oven.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 35