het tafereel laat toch goed alles zien wat in een tegel bakkerij plaats heeft. Wij behoeven ons niet af te vragen of elke handeling precies op die plaats placht te geschieden. In elk geval is het juist dat de droog ruimten hun plaats hadden in de onmiddellijke nabij heid van den oven om het grootst mogelijke gebruik van de hitte te hebben. De oven, het meest belangrijke deel van het bedrijf, neemt ook op het tafereel de groot ste plaats in. Beneden is een stoker aan het werk, terwijl andere mannen hout voor het vuur aandragen. Stapels schotels, groot en klein, opgestapeld op een wijze, dat het tinglazuur van eiken schotel beschermd is tegen roet en asch, staan op planken gereed om in den oven te worden geplaatst. Rechts loopen paarden in de mo lens, waarin de verschillende ingredi├źnten voor glazuur en kleuren worden fijngemalen. Het is niet gemakkelijk precies te zien wat in de kamer links gebeurt, waarin men slechts door een open deur een blik kan slaan, maar wij kunnen toch wel waarnemen dat er schilders aan het werk zijn, een niet onbelangrijk onderdeel van de aesthetische verzorging van het werk. Op den tweeden vloer, links en rechts, zijn draaiers bezig op hun draaischijf schotels te maken. Andere werklieden zetten planken, waarop schotels gelegd zijn, op de droogrekken. Hier staat ook een jongen die in de controle-opening van den oven kijkt om te zien of het vuur juist is verdeeld. Op den bovensten vloer worden tegels gemaakt, maar ook een verdieping lager ziet men tegels om den oven- sc'noorsteen staan. Rechts en links op den bovenvloer zijn mannen bezig de klei door te kneden en tegels in vormen te persen, ze af te snoeien, glad te strijken en verder te bewerken, kortom de vierkantjes voor den oven gereed te maken. Een hoeveelheid tegels ligt in rijen voor droging op de planken der droogrekken. Van dit tableau, al dateert het ook pas van 1737, kunnen wij ons in groote trekken een voorstelling maken ook van de vervaardiging van de oudere tegels en het scho- 29

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 34