zwarte en twee wagens Delftsche aarde of zooveel meerder of minder als de aardewasscher na de qualiteit van de aarde best oordeelt". Nadat het aardewasschen in platte bakken in de aardewasscherijen aan de Schie buiten Delft gereed was en de aarde gedroogd, werd zij in losgestoken stukken naar de plateelbakkerijen ge bracht. Hier werden deze in putten op elkaar gelegd en natgehouden om de noodige kneedbaarheid te be houden. Voordat de aarde gebruikt kon worden om op de draaischijf gedraaid of voor niet ronde voorwerpen in een vorm gekneed, gevormd te worden, werd zij eerst nog door den „aardetrapper", ook „aerttreder" gehee- ten, opnieuw gekneed. Aan den naam ziet men dat deze bewerking met de voeten geschiedde, opdat geen klon ten in de aarde zouden blijven, aangezien men deze met de voeten onmiddellijk moest voelen. De „draaier" nu drukt, na ze nog eens doorgekneed of „gewalkt" te hebben, een deel van de aarde zooveel als hij voor het stuk, dat hij gaat draaien, noodig heeft op zijn draaischijf, en terwijl hij met de voeten duwend op de onderste groote schijf de draaischijf in beweging brengt, kneedt hij met de hand en deels met een enkele duim- 21

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 26