dat met porselein de witheid en hardheid van het mate riaal, de onaantastbaarheid voor het mes gemeen heeft, met aardewerk echter nog de duidelijke afscheiding tus- schen aardkern en glazuur. Porselein moet er reeds in de Sungperiode (960—1279) gemaakt zijn, maar uit den tijd van de Mingdynastie (1368—1619) en vooral uit de periode van keizer Wanli (1573-1619) kennen wij de scherp gescheiden aard- en glazuurlaag. Vol ledig meesterschap over het materiaal schijnt toch pas of pas weer? de Kanghi-tijd (1644^1722) met zijn dun porselein te hebben gebracht. Een hoogere tempe ratuur, een glazuur, dat zich gemakkelijk met de witte aarde vereenigt, waren noodig en het porselein was vol maakt. En zoo kan men zich dus voorstellen dat er inderdaad geen wezenlijk verschil tusschen aardewerk en porselein is te vinden, dat een voldoend hooge tem peratuur die alle aarde doet samensmelten, van aarde werk porselein zou kunnen maken, ware niet om echt porselein te verkrijgen een zekere fijne, niet smeltbare aardsoort, de witte kaolienaarde, die groote hitte kan verdragen, noodig, daar anders het voorwerp in elkaar zou vallen voor het tot porselein was gebakken. Behalve het boven besproken vroege Chineesche por selein kan men ook het harde aardewerk, ook wel „steen", steengoed genoemd, als een soort van overgang tusschen aardewerk en porselein beschouwen, aangezien dit in een tusschentemperatuur wordt gebakken en ook al zeer dicht van structuur is. Niet steeds heeft het spraakgebruik onderscheid ge maakt tusschen aardewerk en porselein. Wij hebben er boven over gesproken dat men in China het eerst en het best porselein heeft gemaakt. Dat product is in groote hoeveelheid naar Europa gebracht en vele zijn reeds vóór de 18de eeuw, toen in Duitschland het ma ken van het witte porselein inderdaad gelukte, de pogin gen, zoowel in het Nabije Oosten als in Europa, welke gedaan zijn om Chineesch porselein na te maken. Ons Delftsch is een van die pogingen en feitelijk berust de 19

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 24