Afb. 92. Tegel, beschilderd met kleuren van den moffeloven, met bloemtak, kat en vogel op witten grond, navolging Chineesch porse lein, ongemerkt, Delftsch; 18de eeuw H. 24, br. 18.5 cm. Rijks museum Amster dam. (Zie blz. 160.) Afb. 93. Vier tegels, beschilderd met kleuren van den moffeloven. rood, blauw, groen, geel, zwart en goud op witten grond met mandje met bloemen in cirkel en hoekvulling. Delftsch, midden 18de eeuw. Museum Lambert van Meerten, Delft. (Zie blz. 160.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 241