Afb. 88. Schotel, beschil derd met kleuren van den moffeloven. rood, groen, paarsig hlauw, le verkleur, zwart en goud op witten grond, met een Chineesche dame te paard met vier dienaren te voet. navolging Chineesch ..familie verte", maar met gewijzigde kleuren. Merk R.A., Delftsch; mid den 18de eeuw. D. 30 cm. Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 158.) Afb. 89. Schotel beschilderd in kleuren van den moffeloven, ros- rood, groen,blau wig groen, geel bruin, bleek paar sig blauw met bloemtak met vo gels en twee figu ren op den ach tergrond; navol ging Chineesch -.familie rose" porselein, onge merkt, Delftsch; midden 18e eeuw. D. 35 cm. Rijks museum Amster dam. (Zie blz. 159.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 238