Afb. 86. Theepotje, beschil derd in navolging van Ja- pansch Imari porselein met kleuren van het groote vuur en den moffeloven, rood. blauw, groen, geel en goud op witten grond. ongemerkt. Delftsch; 18de eeuw. H. 15 cm. Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 155.) Afb. 87. Olie en azijnstel, beschil derd in navolging van Japansch Imari porselein met kleuren van het groote vuur en den moffel- oven,rood. blauw, groen, zwart en goud op witten grond. Merk P.A.K., Delftsch, fabriek van Pie- ter Adriaensz. Kocx of diens weduwe; eerste kwart 18de eeuw. H. 17 cm. Rijks museum Amster dam. (Zie blz. 154.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 237