Afb. 81. Een van twee vazen, be schilderd op krijtwitten grond met Hoppesteyn kleuren van het groote vuur en den moffeloven, en goud, met Chineesche figuren. Met den boden» is misschien het merk verloren ge gaan (wellicht I.W.); einde 17de of begin 18de eeuw; H. 26.5 cm. Rijks museum Amsterdam. (Zie blz. 150.) Afb. 82. Kan, beschilderd met Chineesche figuren op witten grond, met kleuren van het groote vuur en den moffeloven, blauw, bruin rood, olijfgroen en zwart met zwarten trek, en zeer fijn goud. Gemerkt R.I.II.S en moorekop; Delftsch fabriek van Rochus Hoppe steyn ..het Moriaenshoofd" einde 17de eeuw. H. 25 cm Rijksmuseum Amsterdam (Zie blz. 150.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 232