Afb. 79. Schoteltje, beschilderd op witten grond met kleuren van liet groote vuur en den moffcl- oven, rood, blauw, olijfgroen en met zwarten trek en een fijn soort van goud. met een Chinees met een rol zijde. Gemerkt R.I.H.S.. Delftsch. Rochus Hoppesteyn; einde 17de eeuw. D. 10 cm. Rijks- museum Amsterdam. (Zie blz. 150.) Afb. 80. Vaas. be schilderd op blau wig witten grond met kleuren van groote vuur en moffeloven, in blauw, rood, olijf groen en zwart met zwarten trek en met een bijzonder fijn soort van goud, met groepjes Chi- neesche figuren. Gemerkt: R.I.H.S., Delftsch. Rochus Hoppesteyn; einde 17de eeuw. H. 20.5 cm. Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 150.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 231