Afb. 75. Doedelzakspeler op ton, beschilderd in groen, roodachtig bruin, leverkleur, geel, zwart en blauw van het groote vuur op wit ten grond, gemerkt met de bijl, fa briek ,.de Porceleyne Bijl", 18de eeuw. H. 26.8 cm. Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 146.) Afb. 76. Chineesjes met paarsgeruite wit te kleeding, Delftsch; 18de eeuw. plateel bakkerij ..de Metalen Pot". H. 17 cm. Rijksmuseum Am sterdam. (Zie blz. 146.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 229