Afb. 73. Theebus, beschilderd met mooie kleuren van het groote vuur met Chi- neeschen bloemtak en vogels, onge merkt. Delftsch; 3de kwart 18de eeuw. H. 16 cm Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 146.) Afb. 74. Fopkan. be schilderd in licht- bruinachtig rood en blauw en geel. green, mangaan- paars en wat zwart van het groote vuur op witten grond met Chineesche bloe men; ongemerkt. Delftsch; geda teerd in den open- gewerkten hals 1758. H. 22 cm. Rijksmuseum Am sterdam. (Zie blz. 145.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 228