ft Afb. 71. Borstelrug, beschilderd met de be kende kleuren van het groote vuur op zwar ten grond, ongemerkt, Delftsch; begin 18de eeuw. II. 14.5 cm. Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 140.) Afb. 72. Spaarpot, beschilderd met blauw en wat bruinachtig rood, geel, groen en zwart van het groote vuur op crème-kleurigen grond met Chi- neesche bloemmotieven en Europeesch ornament, ongemerkt. Delftsch; 18de eeuw. H. 30 cm. Rijksmuseum Am sterdam. (Zie blz. 146.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 227