Afl». 63. Schotel, beschilderd in rood, blauw, groen, geel en mangaanpaars van het groote vuur op witten grond met een tak met bloe men en vogels on der Chineeschen in vloed, ongemerkt, Delftsch;18de eeuw. D. 34.5 cm, Rijks museum Amster dam. (Zie blz. 143.) Afh. 64. Schotel, be schilderd in blauw met details in rood bruin, groen, geel en mangaanpaars van het groote vuur °P witten grond met een vaas met bloemen. doorLouis XIV ornament om lijst, waarin ovale medaillons. onge merkt, Delftsch. 18de eeuw. D. 34.5 cm. Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 143.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 222