Afb. 49. Koffiekan, in blauw op blauwig wit, met rococo- ornainent om landschappen, gemerkt W.V.D.B., Delftsch, plateelbakkerij het Fortuyn, Weduwe van den Briel. H. 30.5 om. Rijksmuseum Am sterdam. (Zie blz. 132.) Afb. 50. Ketel en komfoor in blauw op wit met Chi- neesche teekening van vo gels en bloemen, onge merkt, Delftsch; gedateerd 1744. H. 29 cm. Rijksmu seum Amsterdam. (Zie blz. 129.) WvaB

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 211