Afb. 39. Kalebasflesch in blauw op wit met randen en strooipatroon vi n bloemetjes naar Chineesch voor beeld, gemerkt A.K., Delftsch; tweede helft 17de eeuw. H. 31.5 cm. Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 120.) Afb. 40. Schenkkan op voet; in den ringvormigen buik een sprin gend paardje; in blauw op wit met bloemen, vogels en insecten, opschrift: Dirck Janse van IJsel- steyn, gedateerd 1658, ongemerkt, Delftsch. H. 26 cm. Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 118.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 205