Afb. 36. Plaque met landschap dat aan Van Goyen herinnert, in blauw op wit, onge merkt, Delftsch; twee de helft 17de eeuw. H. 15.5 cm. Rijksmu seum Amsterdam. (Zie blz. 117.) Afb. 37. Bord in blauw op wit met landschap, ongemerkt, toegeschreven aan F. van Frijtom. Delftsch; 2de helft 17de eeuw. D. 39 cm (de gewone maat van dergelijke bordjes is 25.5 cm). Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 117.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 203