fffi® 'JVST1C117£RS VVs'Oi'C V'FRK 1 X** -XP MSI ff Mkroiv,1 L\CEH 'YBE STEENBMJ 'UtolttfcU Afb. 33. Tegeltableau in blauw op wit, voorstellende een tegelbakkerij in Bolsward met de namen en wapens van de oprichters, plaatselijk gerestaureerd; er zijn een paar tegels (de 4de en 7de van onderen af, rechts) omgewisseld; vroeger te Bolsward, gedateerd 1737. -Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 28, 43 noot 2 en 104.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 200