Afb. 32. Tegeltableau in blauw op wit. schepen op stormachtige zee, gesigneerd C.B.M. Cornelis Boumeester. Rotterdam; 2de helft 17de eeuw. H. 86 cm. Rijksmuseum Arasterdam. (Zie blz. 102.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 199