IC-^urfair-^ntrlm Afb. 26. Tegeltableau mei een allegorische voorstelling in blauw, geel, bruin, »roen en mangaanpaars op witten grond, eertijds in den gevel van het huis „In duysent Bovmans B V"eeUW of mo8elijk 1640. H. 66.5 em. Museum üoymans. Kotterdam. (Zie blz. 99.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 195