Afb. 22 en 23. Tegels met krijgslieden in blauw, oranjegeel en groen op witten grond; eerste helft 17de eeuw. Rijksmuseum Amsterdam en Museum Lambert van Mcerten. Delft. (Zie blz. 95.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 193