Afb. 4. Zalfpotjes in blauw en geel, blauw en mangaanpaars, en blauw, geel en mangaanpaars op grijsachtig witten grond; gevonden te Middelburg, gemaakt om streeks 1565. H. 5 cm, 7.5 cm, 8.5 cm. Rijksmuseum Amsterdam. (Zie blz. 39 en 84.) Afb. 5. Schotel in blauw, oranje en groen op witten grond, met een schaal met vruchten en op den rand bloemen op omhooggedrukte noppen; vroege 17de eeuw. D. 32.3 cm. Museum Lambert van Meerten, Delft. (Zie blz. 86.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 185