Afb. 1. Potje met «le wapens van Amsterdam en Haarlem, wellicht Haarlemsch werk. gedateerd 1610 H. 13 cm. Rijksmuseum Amster dam. (Zie blz. 45 en 85.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 183