176 De afbeeldingen zijn gerangschikt in de volgorde: Oude Noord-Nederlandsche majolica, hoofdzakelijk veelkleurig aarde werk: tegels en tegeltableaux, waarbij de polychrome het eerst zijn geplaatst en de blauw op witte volgen; op de blauwe tegels volgt het Delftsch aardewerk in blauw op wit, het veelkleurige Delftsch met rood en zwart naast de andere vuurvaste kleuren, het veelkleurige met kleuren van het volle vuur en gemoffelde kleuren, het veelkleurige met geheel in een tweede lichter vuur gebakken kleuren. Een enkel voorwerp van steengoed, „steen" of terracotta besluit de rij der afbeeldingen. De merken, die op de voorwerpen voorkomen, veelal in blauw op den witten bodem, zijn op de afbeeldingen beneden in een hoek van den fond geteekend of uitgespaard weergegeven. De photografieën zijn, behalve afb. 31, die naar een schablone in eigen bezit is gemaakt, afkomstig van het Rijksmuseum te Amsterdam: afb. Titelplaat 1, 4, 9, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96. Van het Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten te Delft: afb. 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 93. Van het Friesch Museum en het Museum Prinsessehof te Leeuwarden: afb. 2, 21, 30, 77. Van het Gemeente Museum te 's-Gravenhage: afb. 83. Van het Museum Boymans te Rotterdam: afb. 3, 6, 10, 24, 25, 26, 27. Van het archief der Gemeente Haarlem: afb. 11. De gekleurde platen zijn gevolgd naar Old Dutch Pottery and Tiles van de schrijfster. De omslag en de vignetten zijn geteekend op het bureau van den architect A. A. Kok, den secretaris van den Bond Heemschut.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 181