IZiïT Jacobus de Milde, in „de Paauw" MERKEN VAN DELFTSCHE PLATEELBAKKERS IN 1764 De merken zijn opgeteekend als gevolg van de bo venbesproken verordening tegen het namaken dezer teekens. Aangezien elke plateelbakker zijn merk met de verklaring - een zestal ook met hun uithangteekens op een afzonderlijke bladzijde van een boek heeft op geteekend, hebben wij de lijst der namen met een enkele toevoeging uit het origineel, overgenomen uit Obreen's Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis I. A. Kiell, in „de Witte Ster" jjj A Johannes den Appel, in „de Vergulde Boot" DY)D (oï) £§3 Dirk van der Does, in „de Roos" Lambertus Sanderus, in „de Klaauw" W) Willem van der Does, in „de Drie klokken" J. T. Dextra, in „de Grieksche A" (Mijn plateelbakkerij de Griekse A boven de deur met deselve letter geteekend staande soo hebbe voor gewoonte boven gestelde merk agter op mijn beste goe deren te laten sette om van andere te onderscheiden. Delft den 28 April 1764. J. T. Dextra.) 171 (Heeft ook 3 klokjes tot merk gehad.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 176