Eindelijk noemen wij nog enkele voorwerpen, welke eveneens boven het glazuur zijn versierd, als een klokje in rococovormeen kan in den vorm van een papegaai sleetjes en andere voorwerpen. Een tegel, waarop een landschap, is gemerkt F. Hess, een overigens niet be kend plateelschilder. Wij zijn hier reeds gekomen tot den tijd van verval en zullen over deze en andere stuk ken niet uitvoerig zijn. Het Rijksmuseum bezit een groot tegeltableau uit deze periode met een voorstelling van den druivenoogst, gemerkt M:V: Kuyk, I: Baan a Delft 5.29. 1744. Frisch rood en groen geven er nog een zekere levendigheid aan, maar men kan het toch niet vergelijken met de bovenbesproken veelkleurige tableaux van het volle vuur, het procédé, dat toch bo venal de roem is van de Delftsche plateelbakkers. Maar de tijd van bloei is voorbij, en vervolgens ook die van groote productie van minder kwaliteit. In 1794, schrijft Paape, zijn er niet meer dan tien plateelbakkerijen over, die „meest alle zich in een ten ondergang neigen den staat bevinden." Een van de voornaamste oorzaken van dit verval is wel de uitvinding en verbreiding in de 18de eeuw van het Europeesche porselein. Daardoor werd het Delftsch steeds meer verlaagd tot een minder gezocht en daardoor minderwaardig product. Maar het werd toch altijd nog in groote massa's vervaardigd. Belangrijker nog voor den algeheelen achteruitgang van het Delftsch is het oprichten in Engeland van fabrieken van „Engels steen", zooals men dit nieuwe procédé hier noemde. Een goedkoop en veel duurzamer materiaal, een soort van hard aardewerk, niet poreus en waarvan het glazuur niet zoo licht afschilferde, een soort „steen goed", dat als het ware tusschen het porselein en het Delftsch kwam te staan, moest het Delftsch op den duur verdringen. En evenzeer als eenmaal het Delftsch in de huishoudingen het tin had verdrongen zie het boven vermelde opschrift op een bord evenzeer werd het nu zelf verdreven door het „Engelsche steen". Een plaket, een uithangbord, in het Rijksmuseum, is welsprekend 162

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 167