als beschildering het Europeesche en vooral het Sak sische porselein den Delftschen plateelbakkers tot voor beeld beeft gediend. Tot deze soort van aardewerk in het Rijksmuseum behoort de fontein met waschbekken, afb. 94, welke in verschillende kleuren met landschap pen, omlijst door zeer fijn geschilderde bloemenran den, zijn versierd. Ook hier zijn het de bekende kleuren en goud, waaronder vooral een mooi lichtpaars, terwijl hier en daar een aardig fond verkregen wordt door afwisseling van blauwe stippels en roode voluutjes, en ook overigens de kleuren weer in verschillende nuances voorkomen. Een groote soepterrine op pootjes, afb. 91, is behalve met landschappen beschilderd met losse bloe men. Verschillende mandjes, waarvan een met ingekrast (vormers-?) merk F en een bakje vertoonen ook een versiering met landschappen. Verder een botervlootje met onderschotel, waarin veel paars. Gedempter is het palet van een paar sauskommen, verschillende boter vlootjes1), alle met merk V.A., en een mosterdpotje, alle met kleine landschappen versierd, waarin een don kerpaars den boventoon heeft. Wij vermelden nog een zestal hartvormige schoteltjes, waarin als bij de land schappen der fontein een helder bruinrood, nu met groen en paars, overweegt. Voorts een sauskom met beschildering, waarin overheerschend rood en groen, en een die, overigens geheel wit, alleen wat rood en goud vertoont langs de randen. Een langhalzige kan met gedraaid oor, is versierd met een voorstelling van Triton, welke wij ook op een van twee muurplaten vin den. Men zie voorts een inktstel en twee theebussen, waarop herderinnetjes, alles in een frisch palet met veel rood. Voorts een aardig spaarpotje, verschillende borstelruggen, kleine kwispedoors, een stoofje, een tweetal doozen en eenige botervlootjes. Een zeer fijn beschilderd mosterdpotje draagt behalve gouden ban den een strooipatroon van kleine kleurige bloemtakjes. 1) T.a.p. afb. 228. Aardewerk 11 161

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 166