soort van Chineesch porselein. Overigens hebben de schotels dezelfde soort van wit fond als het andere j gemerkte werk. Dezelfde kleuren, slechts een weinig helderder, zien wij op een theeblad, afb. 90, waarop Chineesche figuren in een tuin zijn afgebeeld. Grappig is de zeker wel onwillekeurige vertaling in het Hol- landsch van de teekening. Overeenkomstige kleuren treffen wij ook aan op een stel van vijf pullen en be kers, die nog een klein blauw randje vertoonen, dat in het volle vuur is gebakken. Zij zijn alle voorzien van dezelfde, niet zeer verzorgde versiering, een soort car touche met voorstelling van dame met kind, waarom heen bloemornament x). Hier vindt men reeds een paar sig rose, dat den invloed van Chineesch „familie rose" verraadt. Een klein bord, waarop een vrouw en een touwtjespringend kind in tuin binnen een randversie ring van fijne bloemtakken en ander ornament, is een vrij nauwkeurige nabootsing van „familie rose". Het paarsige rose van dit soort van porselein schijnt nu in Delft de modekleur, terwijl het blauw steeds dat eigen aardige lichte paarsachtige blauw is, waarover wij bo ven reeds spraken. De versieringen der verdere schotels en voorwerpen die herinneren aan porselein uit het verre Oosten, zijn alle min of meer omwerkingen. Hoog stens zouden wij bij een paar zeer verzorgde schotels, afb. 89, versierd met bloemtakken, vogels en een paar figuren op den achtergrond, aan „familie rose" kunnen denken, ware het niet dat er daarvoor te veel roodbruin en goud op voorkomt. Ook hier zien wij weer de eigen omwerking der Delftsche plateelbakkers. Wij noemen voorts een fijn geschilderde fopkan, gemerkt S, waarop Chineesche figuren zijn afgebeeld. Een paar kleine muurplaten met frischkleurige Chineesche bloemtakken vertoonen een helder rood en ook zwart, terwijl de kleu ren van een inktstel met groene kaarsenhouders hier geheel mede overeenkomen. Ook tegels zijn er in deze l) T.a.p. afb. 235. 159

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 164