met wapen, die evenals de Europaschotel ook met rose en zwart zijn versierd. Dit uitgebreide palet maakt het mogelijk dat het jaartal onder het wapen, 1719, niet als een dateering moet worden opgevat. Verschillende van de genoemde voorwerpen zijn dan ook waarschijn lijk al in het midden en in de latere 18de eeuw gemaakt. Een ander karakter dan het werk, gemerkt draagt een klein stel van vijf pullen en bekers met een blauwig wit fond, dat overigens dezelfde techniek en dezelfde kleuren vertoont1). Evenzoo een paar kleine schoenen, gemerkt A.B. in monogram. Interessant als zuivere nabootsing van Japansch por selein, zijn twee bordjes en een ronde doos met deksel, voorts twee doozen met ooren en deksel, die echter een wel zeer Hollandschen vorm hebben. D T.a.p. afb. 222. 156

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 161