^of P.A.K. Alle kleuren zijn hier reeds in een tweede lichter vuur opgebakken1). Het merk of R.A. vinden wij op verschillende stukken in het Rijksmuseum, zooals twee groote scho tels, die met bloemen en vogels zijn versierd, op twee kannetjes met deksel, die hetzelfde decor vertoonen, op vier bordjes met rozet en randversiering en op een theebusje. Bij de meeste van deze stukken is het wit van minder mooie kwaliteit dan bij het werk met merk (over een paar schotels met hetzelfde merk die naboot sing van Chineesch „familie verte" zijn, spreken wij later, aangezien deze geheel in het moffelvuur zijn ver sierd). De overige voorwerpen in deze techniek, die het Rijksmuseum bezit, zijn niet gemerkt. Wij zullen geen poging doen om ze aan een bepaalde fabriek toe te schrijven, daar misschien ook andere plateelbakkerijen deze soort van aardewerk hebben gemaakt, zooals „de Grieksche A" ook blauw zoowel als polychroom aarde werk van het groote vuur vervaardigde. Allicht is er zelfs onder het werk, dat is gemerkt, al namaak door andere fabrieken. Wij noemen kort op: vier fijn geschilderde platte borden met wapen en randversie ring; twaalf borden met klein landschap binnen orna- mentrand en tusschen bloemslingers, belangrijk vooral als stel van twaalf stuks; een aardig reukbrandertje2) twee fijn geschilderde kandelaars; alle met groen. Een kleine doornuittrekker is op zijn manier een variant van de bekende antieke figuur. Een aardig theepotje, ajb. 86, drie groote schotels met bloem- en bladversie ring en twee groote pullen met stopdeksel, die versierd zijn met landschappen, vertoonen behalve rood, blauw, groen en goud ook geel. Wij noemen voorts vijf kleine koeien met bloemendek en tenslotte twee kleine borden D Old. Dutch Pottery and Tiles pl. LXIII fig. 100. 2) Hudig Delfter Fayence afb. 129 en ons vignet. 155

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 160